Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

Vương Triều Đại Tần VTV3 Tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17

Xem Phim Vuong Trieu Dai Tan VTV3 Tập 13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40 - Trọn Bộ, Nội Dung : Phim Là Câu Chuyện Sau Cải Cách Nhà Tân bước vào lỷ nguyên mới Nhà tần càng lúc càng mạnh là mối đe dọa cho các nước. trước tình hình đó vua nước tần huệ văn vương đã trọng dụng Trương Nghị.  Vương Triều Đại Tần Trương Nghị hiến kế giúp nhà tần phá giả được nhiều tình huống hiểm nguy Nhà Tần thực hiện chủ trương binh nông hợp nhất và thực hiện liên kết chia rẻ với đối ngọa . Từ đây huệ văn vương đã giúp nhà tần viết nên trang sử vẻ vang..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét